Welkom op de website van c.v. Grensülle Vaals

Nieuwe website van c.v. Grensülle Vaals

Welkom op de website van c.v. Grensülle Vaals. Wij hopen dat wij U een indruk kunnen geven van carnaval in Vaals. 

Nog 51 dagen, 3 uren en 1 minuten tot 11 november

Nog 147 dagen, 3 uren en 1 minuten tot carnaval


66 jaar c.v. Grensülle Vaals

Nieuwe website van c.v. Grensülle Vaals

Eerste prins, hofnar en kinderprins en huidige prins en kindeprins met hofnarren. 

  • hasso souren
  • klaus berres
  • guus erven
  • kian merx
  • sem delnoije
  • miel prevoo
  • lambert erven


Tentoonstelling “66 joar Vastelovvend i Vols"

logo

Tentoonstelling “66 joar Vastelovvend i Vols"

In het kader van het 6x11-jarig jubileum van CV de Grensülle en Prinsejarde Vols 1948 presenteert Stichting de Kopermolen van zondag 28 september tot zondag 9 november de tentoonstelling “66 joar Vastelovvend i Vols”. De expositie maakt een representatieve keuze uit een geweldig arsenaal van foto’s en films over de afgelopen decennia. Ook worden attributen uit het rijke carnavalsleven van Vaals ten toon gesteld. De tentoonstelling wordt ingeleid en met muziek omlijst.

CV de Grensülle werd opgericht in 1948, met het doel om de Vaalser carnavalscultuur te structureren en te promoten. De Prinsejarde is toen ontstaan uit de schietvereniging “Oranje”. De vereniging bestaat uit het hoofdbestuur en de afdelingen Elveraad, Kengercarnaval, Auw Wiever Comité en wordt ondersteund door een zeer actieve vriendenafdeling: de Üllevrunde. In de beginjaren tot 1955 werden voor de dolle dagen de uniformen van de Prinsejarde geleend.

Op de expositie zijn o.a. te zien: de Buut, de trofee van der Sjlajerovvend, het Kanon, alle Prinseordens, kappen, uniformen, drinkbekers, enzovoort, enzovoort. Rond het carnavalsgebeuren ontstonden in de loop der jaren een reeks van evenementen: de Volkszittsoeng, der Slajerovvend. Ook de zeer bekende groep Los Catastrofos begon haar optreden tijdens een van deze evenementen. Naast Los Catastrofos waren in Vaals een groot aantal groepen en personen actief als zanggroep of buuteredner. De bekendste buuteredner was Lambert Erven die na drie buutekampioenschappen de Gouden Narrekap overhandigd kreeg. De Volkszitzoengen in Vaals waren zo bekend dat de toenmalige radiozender de ROZ de hoogtepunten van deze avonden op de radio uitzond. Voorwaar een geweldig succes voor Vaals. Vaals stond in die tijden bekend als het Walhalla van de Limburgse carnaval.

Zes Vaalser kunstenaars te weten: Jan Deckers, Al Hellebrand, Pieter Kierkels, Monique Quint, Jan Veer en Jef Wishaupt stellen werken uit hun collectie ter beschikking van CV de Grensülle. Deze kunstwerken dienen als prijzen in een loterij. De kunstwerken zijn te bezichtigen in de Kopermolen. De trekking van de loterij is op 5 oktober tijdens de receptie van de jubilerende CV de Grensülle.

Heemkundekring St. Tolbert uit Vaals neemt het leeuwendeel van de tentoongestelde stukken voor haar rekening. Verder zijn er stukken uit privé collecties en van bevriende carnavalsverenigingen te zien.

 9 november 2014: 16:00 uur Afsluiting tentoonstelling met medewerking van Los Catastrofos in de Kopermolen.

Fred Counotte Lid in de Orde van Oranje-Nassau

logo

Fred Counotte Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Met grote trots mogen wij mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om ons gewaardeerd (bestuurs)lid Fred Counotte voor zijn aanzienlijke verdiensten en inzet voor onze vereniging te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Van harte gefeliciteerd Fred!

Dank aan Burgemeester Reg van Loo voor de mooie woorden en aan wethouders Verbeek, Vroemen en Kompier, plus directeur Bertram en Carsta Ruijsestein voor de aanwezigheid en ondersteuning!

Üllevoer 1977 - 2014

logo

Üllevoer 1977 - 2014

In 1977 werd er door de C.V. Grensülle met medewerking van de Knapkapel Vols en een samengesteld koor van Völser zangers en zangeressen de L.P. Üllevoer "Vols Pakt Oes" uitgebracht. Deze langverwachte L.P. zou een groot succes worden mede door de geweldige arrangementen van Hub Deitz en menige Völser artiest die meewerkte aan dit project. Vandaag de dag is het door de moderne techniek veelal niet meer mogelijk om deze L.P. te beluisteren maar worden deze liedjes wel nog vaak spontaan gezongen in cafe's, bij verenigingen en op feestjes. Omdat wij vinden dat deze liedjes zoals b.v. Hattattatta, Trip-trop-la-la, Et Mondelit, Marietsebielsje, Kiek mich in de poepielsjere, Os baach, Brusje broos en brustersje en nog 16 andere Völser evvergreens gezongen door o.a. Lambert Erven en Joep Hermans niet verloren mogen gaan hebben wij het initiatief genomen om in het kader van ons 66 jarig jubileum de opnames hiervan te laten re-masteren om vervolgens op CD te laten persen. Het resultaat hiervan zal een CD worden met 23 Völser liedjes met een uitstekende geluidskwaliteit. De productie hiervan is in handen van Studio Theelen in Munstergeleen, daar waar in 1977 de originele opnames voor de L.P. plaatsvonden. Op 4 januari 2014, tijdens de Prinsenproklamatie zullen de eerste exemplaren in de openbare verkoop gaan voor de zeer geringe prijs van € 6,66 per stuk en verder zal de CD te verkrijgen zijn op 11, 12 en 26 januari in het foyer van Grandcafé ZeRa en tevens bij Friture Delnoye. Wees er snel bij want de oplage van dit stuk nostalgie is beprerkt tot 300 stuks. Reserveringen kunnen worden gedaan via ullevoer@grensulle.nl

Jubileumloterij 6 x 11

logo

Jubileumloterij 6 x 11

CV de Grensülle organiseren in het kader van het jubileum een loterij met als prijzen kunstwerken gemaakt door Vaalser Kunstenaars Jan Deckers, Al Hellebrand, Pieter Kierkels, Monique Quint, Jan Veer en Jef Wishaupt.

Loten á €11,- zijn verkrijgbaar bij de leden van CV de Grensülle en bij Sparla aan de Maastrichterlaan.

De trekking vindt plaats op zondagmiddag 5 oktober 2014 in de gemeenschapszaal "Obelisk" tijdens onze receptie.

Ode aan Vaalser artiesten

logo

Ode aan Vaalser artiesten

In het kader van het 6 x 11 jarig jubileum van CV de Grensülle en de Prinsejarde Vols, heeft de jubileumcommissie van carnavalsvereniging de Grensülle een foto-collage laten maken door Pierre Bosch van Foto Kaldenbach. De foto met de gigantische afmetingen van 2 bij 3 meter is gedurende het carnavalsseizoen te bewonderen in gemeenschapszaal de Obelisk in Vaals. De foto is een ode aan alle Vaalser artiesten die hebben bijgedragen aan het succes van carnaval in het drielandenstadje.


Op de foto van links boven naar rechts beneden :Piet Meesters, Juulsje, d'r Sjlappe Kroam, Leo Klein, et Hane Trio, Lambeat Erven, Los Catastrofos, De Doeëmjroave, de Hane, Jo Bouten, Gerrie Cransveld, der Vallis Jroep, Lambeat Erven b.g.v. winnen Gouden Narrenkap,et Trio Paul Crützen, Hubeat Recker en Lambaet Erven, 2x Der Druuje (Hein Bröcheler) , Knapkapel o.l.v. Hub Deitz en de groep Laache is Troef.


Hane (met name Joep Hermans), Los Catastrofos, De Knapkapel, der Vallis Jroep en Lambeat Erven zijn drager van " Der Orde van de Dreej Sjteng".

In het midden staat de door de Grensülle ter beschikking gestelde (en door Hein Bröcheler gemaakte) trofee " de Dreej Sjteng" die werd uitgereikt aan de winnaar van de sedert 1978 in het leven geroepen Sjlajeravvend. Deze werd tot ver in de jaren '90 van de vorige eeuw gehouden. Voor het opnemen hiervan is gekozen, omdat het ondoenlijk was om alle deelnemers in deze banner op te nemen. Dus eigenlijk is het een hommage aan alle mensen die carnavalvierend Vaals hebben verblijd met een carnavalssjlajer.

Schlager Prins Klaus I. Nemm misj soe wie isj ben

logo

Schlager Prins Klaus I. Nemm misj soe wie isj ben

Luister hier naar Prins KLaus I met zijn schlager "Nemm misj soe wie isj ben".


                                          Nemm misj soe wie isj ben

Klaus Berres jubileumprins

logo

Klaus Berres jubileumprins

Klaus Berres uitgeroepen tot jubileumprins van CV de Grensülle Vols. Hofnar is Miel Prevoo, die in deze rol geholpen zal worden door Adriaan Bos en Meggy Berres. In een bomvolle zaal werd na een prachtige zitting Klaus stijlvol geproclameerd tot jubileumprins van de Grensülle. Wij wensen hem en zijn hofnarren veel plezier en een super seizoen.

Programma 2013-2014

logo

Programma 2013-2014

datum activiteitTijd
03-10-2014Jubileumweekend: Kindermiddag15:00:00
03-10-2014Jubileumweekend: Volkszitsoeng20:11:00
04-10-2014Jubileumweekend: BLÄCK FÖÖSS en Wheels20:11:00
05-10-2014Jubileumweekend: Dialectmis m.m.v. Los Catastrofos11:11:00
05-10-2014Jubileumweekend: Receptie15:00:00
05-10-2014Jubileumweekend: Trekking jubileumloterij16:00:00
05-10-2014Jubileumweekend: Feestavond18:00:00

Films optochten

Films optochten

Films optochten

Hier kunt u films over de kinderoptocht en grote optocht 2011 bekijken. Deze films zijn gemaakt en bewerkt door onze eigen "fotokniepser" Hein Seef. Heel trots zijn wij op films over historische optochten. U ziet de optochten vanaf 1951 tot 1980. Een groot woord van dank gaat uit naar de filmer van deze films dhr Hub Frijns en zijn zoon Frans Frijns voor het beschikbaar stellen van deze films. Als laatste een enorm woord van dank aan Hein Seef voor het monteren en het plaatsen van muziek achter de films. Hein bedankt.
Kinderoptocht

Grote optocht deel 1

Grote optocht deel 2

Grote optocht deel 3

Historische films optochten vanaf 1951 deel 1

Historische films optochten vanaf 1951 deel 2

Historische films optochten vanaf 1951 deel 3

Historische films optochten vanaf 1951 deel 4

Historische films optochten vanaf 1951 deel 5

Historische films optochten vanaf 1951 deel 6Email

Prins

Lid worden van raad van 11

Kinderprins

Lid worden van raad van 11