Jans Vols dat sjoenkelt

Jans Vols, dat sjoenkelt, jans Vols, dat laat,
weil vastelovvend os sjpas noch maat.
Woa uule taare en .. jardieste sjtunt,
is karneval, woa vuur mit jroees jewoade zunt.

J. Baltus & Vallis-jroep