Contact

CV de Grensülle Vols

secretaris@grensulle.nl

Groenzandweg 69
6291 VG Vaals

Hoofdbestuur

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: John Jacobi

Bestuur Elveroad

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Fred Counotte
2e Penningmeester: Marc Creusen

Bestuur Kengercarnaval

Voorzitter: Erik Schols
Secretaris: Mindy Kohnen
Penningmeester: Marc Creusen / Tim Langohr

E-mailadres: kengercarnaval@grensulle.nl

Bestuur Auw Wiever Komitee

Voorzitster: Ketie Counotte
Penningmeester: Fred Counotte

Bestuur JeugdÜlle

Bestuurslid: René Wauben
Bestuurslid: Roland Savelberg