Contact

CV de Grensülle Vols

secretaris@grensulle.nl

Groenzandweg 69
6291 VG Vaals

Privacy Policy

CV de Grensülle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CV de Grensülle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden... Lees meer

Privacy Policy

CV de Grensülle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CV de Grensülle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn... Lees meer

Hoofdbestuur

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Fred Counotte
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Elveroad

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Marc Creusen
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Kèngercarnaval

Voorzitter: Erik Schols
Secretaris: Mindy Kohnen
Penningmeesters: Tim Langohr

E-mailadres: kengercarnaval@grensulle.nl

Bestuur Auw Wiever Komitee

Voorzitster: Ketie Counotte
Penningmeester: Fred Counotte

Bestuur Üllevrunde

Bestuurslid: Joop Merx
Bestuurslid: Marcel Francotte
Bestuurslid: Ralf Schiffers
E-mailadres: ralf.schiffers@comservice.nl

Privacy verklaring

Carnavalsvereniging de Grensülle Vols, gevestigd aan Groenzandweg 69, 6291 VG Vaals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.grensulle.nl
Groenzandweg 69
6291 VG Vaals

D.H.M. Ernes is de Functionaris Gegevensbescherming van CV de Grensülle Vols.
Hij is te bereiken via secretaris@grensulle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
CV de Grensülle Vols verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
-... Lees meer