Contact

CV de Grensülle Vols

secretaris@grensulle.nl

Groenzandweg 69
6291 VG Vaals

Hoofdbestuur

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Fred Counotte
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Elveroad

Voorzitter: Piet Weijenberg
Vice voorzitter: Erik Schols
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Marc Creusen
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Kèngercarnaval

Voorzitter: Erik Schols
Secretaris: Mindy Kohnen
Penningmeesters: Marc Creusen (interim)

E-mailadres: kengercarnaval@grensulle.nl

Bestuur Üllevrunde

Bestuurslid: Joop Merx
Bestuurslid: Marcel Francotte
Bestuurslid: Ralf Schiffers
E-mailadres: ralf.schiffers@comservice.nl

Privacy verklaring

Carnavalsvereniging de Grensülle Vols, gevestigd aan Groenzandweg 69, 6291 VG Vaals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.grensulle.nl
Groenzandweg 69
6291 VG Vaals

D.H.M. Ernes is de Functionaris Gegevensbescherming van CV de Grensülle Vols.
Te bereiken via secretaris@grensulle.nl