CV de Grensülle

Carnavalsverein de Grensülle is dé organiserende carnavalsvereniging in Vaals.

Actuele gebeurtenissen zijn hieronder terug te vinden:

Üllevrund weëde

Leif Jonge en Mèdsjere,

Vuur als Üllevrunde wille e bisje reklaam maache veur ozzer zaach.

Vuur zunt eng jroep va oonjeveer 60 mansluuj/vrouwluuj die oop der hengerjroonk de Grensülle finantsieëll ongersjtuutse dunt.
Vuur sjpreisje nit uvver jroeëse bedrèsj (€50 per joar), evvel jeraat die zunt veur de Grensülle ezoeë wiesjtesj. Dursj uure beejdraach kunne vuur jeddes joar e sjun bedraach an der verain uvvermaache.

Wat dunt vuur angesj nog?
Beej alle zitsoenge hant vuur als Üllevrunde ummer eng zier sjun plaatsj, mieëtstens direk an de bühn.
Denkt uusj ens i: direk an de bühn óp de Herrensitzoeng, an enge eije dusj!
Óch broeche vuur nit in de rij tse sjtoa um entreekaate tse jelde.
Beej os weëd dat dursj et Besjtuur... Lees meer

Optochtreglement 2024

Optochtreglement CV de Grensülle
1. De deelnemers dienen bij aanmelding het volledig ingevuld en ondertekende
inschrijfformulier in te leveren bij de organisatie van de optocht. Dit kan via link op de
website van CV de Grensülle.
2. De inschrijver informeert alle deelnemers van de groep over dit reglement en de
hierbij behorende bijlagen. De inschrijver (natuurlijk persoon) is tevens
aanspreekpunt voor CV de Grensülle, brandweer, politie en gemeente en
verantwoordelijk voor het gedrag van de gehele groep.

3. De inschrijving sluit op maandag 5 februari 2024. Inschrijvingen na deze dag worden
niet meer behandeld.

4. De startnummers worden uiterlijk woensdag 7 februari 2024 bekend gemaakt door de
organisatie.

5.... Lees meer

Evenementen CV de Grensülle 2024

Üllevrund worden?

Ontstaan zijn de Üllevrunde na het 5 x 11 jarig jubileum uit de toenmalige Ereraad.
Een Vrund wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens het carnavalsseizoen gratis of tegen een gereduceerde prijs deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door CV de Grensülle. Bij deelname heeft hij in de regel recht op een gereserveerde plaats tijdens de Prinseproclamatsioen of tijdens de Herren- of Damensitzoeng. Het bestuur is steeds op zoek naar nieuwe Vrunde, die het Carnaval in Vaals een warm hart toedragen.
Lijkt het u iets, neem dan contact op (zie onderstaand adres) met het bestuur. Graag bespreken wij de financiële details dan met u.
Misschien mogen wij u reeds in het nieuwe seizoen als Üllevrund begroeten.

3 x Vols Alaaf

Contactpersoon:
Ralf... Lees meer