Üllevrunde

De Üllevrunde zijn een groep particulieren en ondernemers die CV de Grensülle op een bijzondere manier financieel steunen en een warm hart toedragen. Ieder jaar wordt, na overleg met het hoofdbestuur van de Grensülle, een bedrag beschikbaar gesteld voor buitengewone uitgaven. Zo is in het verleden een bijdrage geleverd aan nieuwe pakken voor bijvoorbeeld prinsen en hofnarren, welkomstborden, optochtwagen, geluidsinstallatie en dergelijke.

Üllevrunde zukke vrunde

Leif Jonge en Mèdsjere,

Vuur als Üllevrunde wille e bisje reklaam maache veur ozzer zaach.

Vuur zunt eng jroep va oonjeveer 60 mansluuj/vrouwluuj die oop der hengerjroonk ozze verain finantsieëll ongersjtuutse dunt.
Vuur sjpreisje nit uvver jroeëse bedrèsj (€1 veur jeddes joar wat de Ülle besjtunt) evvel jeraat die zunt veur ozze verain ezoeë wiesjtesj. Dursj uure beejdraach kunne vuur jeddes joar e sjun bedraach an der verain uvvermaache.

Wat dunt vuur angesj nog?
Mit de vastelovvend treffe Üllevrunde ziesj rejelmäsiesj oop de veransjtaltoenge en haant da mieëtstens veul sjpas.
Beej alle zitsoenge hant vuur als Üllevrunde ummer eng zier sjun plaatsj, mieëtstens direkt aan de buun.
Denkt uusj ens in: direk an de buun oop de... Lees meer

Üllevrund worden?

Ontstaan zijn de Üllevrunde na het 5 x 11 jarig jubileum uit de toenmalige Ereraad.
Een Vrund wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens het carnavalsseizoen gratis of tegen een gereduceerde prijs deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door CV de Grensülle. Bij deelname heeft hij in de regel recht op een gereserveerde plaats tijdens de Prinseproclamatsioen of tijdens de Herren- of Damensitzoeng. Het bestuur is steeds op zoek naar nieuwe Vrunde.
Lijkt het u iets, neem dan contact op (zie onderstaand adres) met het bestuur. Graag bespreken wij de financiële details dan met u. Misschien mogen wij u reeds in het nieuwe seizoen als Üllevrund begroeten.

3 x Vols Alaaf

Contactpersoon:
Ralf Schiffers via ralf.schiffers@comservice.nl of telefoon... Lees meer