Der kloon (Aujoes)

Der vastelovvend is wier doa, et wead zisj wier verkleid.
Da sjtreuf isj misj jet jekkes aa, dat maat misj doch zo’n vreujd:
’n Boks, enne bolhod, rok mit sjlip, ’n naas, enne saxotoon.
Isj wees, isj ben wier orjenaal, isj ben d’r sjunste kloon.
Refrein:
Aujoes, Aujoes, doe brengs os veul vreujd.
Alles wal isj zenge wel, dat sjpeals doe op dieng treut.
Junt vuur in d’r jenzemarsj, hauwe vuur os aa disj vaas,
weil doe in d’r duster loofe kens mit dat lempsje op dieng naas.

Zoe is der enge indiaan, der anger polies.
Mieng vrauw die is tsiejeunerien, mienge pap dea is jardist.
Der cowboy Bill is ooch derbeej en isj, dat wees isj sjoon;
Isj wead et sjunste wat et jift, isj wead atwier der kloon.
Refrein:

1979: Tekst & muziek: Joep Baltus
Zang: Vallis Jroep