Der soepersjteer (Frensje)

Doa kunt wier der Frens, uvveraal klinkt dea sjreej.
Der Frens is wier heej, der Frens is wier heej.
De vrouwluuj, die sjwerme wie wespe noen roonk,
en sjpitse der moonk, en sjpitse der moonk.
Zoejaar maansje oma, die laat, die hat i zisj jedaat.

Refreng:

Frensje, ach Frensje, doe bis soepersjteer,
nit alleng de medsjere, ooch hun mammas hant disj jeer.
Frensje, ach Frensje, auwe Don-Juan,
wats doe huuj et Paula sjenks, kriet morje et Susan.

Der Frens oes de disco, is sexie en hiep,
en loestije tiep, en loestije tiep.
Hae nemt zisj de vrouwluuj, ejaal wie ze zeunt,
en liebt woa hea keunt, en liebt woa hea keunt.
Jetrouwt of verloobt of noch vreej, dae Frens, dae vreijt veur dreej.

Refreng:

Wae wermt dizze ovvend der Frens wier et bet,
deed dat et Odet, of maat dat et Jet,
Welsj medsje dis naat hat die liebesaffair,
dae Frens werrem jeer, dae Frens werrem jeer.
Et waet sexoloarisj jezaat, der Frens liebt daach en naat.
Refreng:

Tekst en moeziek: J. Hermans
Zang: De Hane