Drink diesj e biersje

Drink dich e biersje, dat deet dich doch zoe jot.
Drink dich e biersje, da krieste nöjje mot.
Drink dich e biersje, en lieste in et jraaf,
da zetse ze dich ene triëter drop, en sjödde-n-et dich eraaf.
Da zetse ze dich ene triëter drop, en sjödde-n-et dich eraaf.

Tekst: ? – muziek: ?
Zang: J.Groten & M.Kremer-Schroder