Hoe het begon…

Een groep carnavalsvrienden, die zicht op de late avond van carnavalsmaandag 16 februari 1948 los maakte uit de woelige sfeer van muziek en carnavalspret in de plaatselijke lokaliteit, streek neer in de toen stille ruimten van Hotel “Excelsior”. Hier werd de mogelijkheid om een carnavalsvereniging, met alle hieraan verbonden consequenties nuchter onder ogen gezien. Na een geanimeerde gedachtewisseling besloot men nog niet direct over te gaan tot een definitieve oprichting zonder zekerheid te hebben over bereidheid en voldoende personen om zitting te nemen in de Raad van Elf, de medewerking van de plaatselijke overheid en eventueel hieraan verbonden voorwaarden. Men was het er echter over eens dat dit de laatste carnavalsviering moest zijn zonder een Vaalser Carnavalsvereniging.
Tijdig voor het nieuwe seizoen zouden alle nog openstaande vragen zijn besproken, waarna oprichting haar beslag zou krijgen. En dat gebeurde dan ook op een vergadering op 30 oktober 1948. De eerste Vaalser Carnavalsvereniging (nog zonder naam) was een feit. In de eerste Raad van Elf namen zitting: F. Damek, A. Noppeney, L. Ketelaars, C. Thoma, H. Souren, J.Koullen, C. Willms, W. Vluggen, W. Habets, R. Leenders en J. Vanweersch