How mer op de kis

How met op de kis, how met op de kis,
wenn et dreej daach vaslelovvend is.
Dreej daach wead zisj sjpas jemaat,
en a morje wead huuj nit jedaat.
How mer op de kis, how mer op de kis,
wenn et vaslelovvend is.

J. Hermanns & Haane