Iesj bin ’n Jrensuul

Mit karneval ja da jeet alles eroes
Da zetst zisj der pap beej de mam op der sjoeës
En sjteet doa enge vremde en kiekt jans sjokkiert,
da zaach isj: zoe weat zisj i Vols ammeziert….

Refrein:
Isj ben ’n Jrensuul en hauw va plezier,
drink jeer e sjnepsje, e sjoes of e bier.
Isj deun jeer danse, zenge en laache.
Isj ben ’n risjtieje Völser uul, wat willste maache ?

Isj drink addens dukker ee uvver der sjroam
en val da jeleijentlisj op mienge boam.
Dat hat nuus tse zaare, dat is doch nit sjleem,
denn wenn isj jenooch haan, da jeun isj noa heem.

Refrein:

1979: Tekst & muziek: Trudy Meijers
Zang: Trudy Meijers met Knapkapel o.l.v. H.Deitz