Kèngercarnaval

Ten einde ook de jeugd zo vroeg als mogelijk bij het carnavalsgebeuren te betrekken, is er halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw binnen ‘de Grensulle’ een nieuwe afdeling opgericht ‘het Kengercomité’. Deze afdeling, inmiddels onder de naam ‘Kèngercarnaval’, houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het carnaval voor de Vaalser kinderen. Daartoe begeleiden zij kinderen die deel uitmaken van een ‘Kinderelveraad’ een ‘Kinderdansgroep’. Bovendien wordt er jaarlijks op een speciale ‘Kinderzitting’ een Kinderprins geproclameerd compleet met Hofnar en Dansmariesje. Ook wordt er voor de kinderen op carnavalszaterdag in Vaals een kinderoptocht georganiseerd, waaraan behalve de plaatselijke scholen en jeugdverenigingen, ook verenigingen uit de aangrenzende gemeenten deelnemen.