Wasser, wasser

Op-en-ziej, doa zunt de renner, op-en-ziej, d’r Joep liet veur.
Doping hat d’r Joep nit nuudisj, den hea is mer amateur.
Hea ken fietse op ’n botteram mit zeem of leaverwoasj.
Mer wat is hea an et kuume, ozze erme Joep hat doasj.

Wasser, wasser, wen et me naas is.
Maat nuus oes of et ‘ne emmer of en vaas is.
Denn veur e sjluuksje of enne sjloek val isj disj um d’r haIs.
Wasser, wasser, isj ben va Vols.

Tekst en moeziek: H. Deitz