Zeng mit oos

De Welt sjteet dreej daach op der kop en vuur zeunt mit doabeej de zur e van et jaantse joar die zeunt veur oos vorbeej. Den Vastelovvend viere, dat is veur oos jenoos dat jeunt vuur uusj noen liere droem zengt oes voller broos.

Refreng:

Kom zeng mit oos en sjpreng mit oos huuj is oos aal ejaal vuur VöIser zeunt wie jiddes joar jek mit Carneval. Drum zeng mit oos en sjpreng mit oos verjeis doch al dieng zorje kom zeng mit oos en sjpreng mit oos en waat doch nit bis morje.

Bis doe jroes of bis doe kleng dat is oos jaants ejaal de hooptzaach is doe vierst mit oos VöIser Carneval. Den Vastelovvend viere, dat is veur oos jenoos dat jeunt vuur uusj noen liere drum zengt oos voller broos.

Refreng

(1994) TEKST: G. BOSTEN MOEZJEK: TONSTUDIO A. KRAUS
JROEP: “DE JENGELBRUUR”